Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Tránh nấu vật dễ cháy

Các vật dễ cháy nên để tránh xa những khu vực có nhiệt độ cao trong khoang nước để tránh hỏa hoạn và nguy cơ bỏng. Không được mở nắp cá c lò nếu có khói bên trong khoang điều đầu tiên thực hiện là hãy rút hết những phích cắm lò để cho lò nguội hẳn ròi mới được kiểm tra những cái bên trong.
Không được bật các thiết bị mà không có thức ăn t rong khoang nướng vì bật như vậy thì có thể gây ra nhứng thức ăn cháy gây quá tải  trừ việc làm như vậy để kiểm tra nhanh đĩa chịu nhiệ quần trong lò vi sóng được chịu nhiệt và gia hạn với nhau không được sử dụng lò vi sóng mà không có phần quay không để trực tiếp thức ăn lên mam xuay đặt thức ăn lên đĩa chịu nhiệt trước khi để lên mâm xoay. Không để trực tiếp những thức ăn sối lên tràn đĩa chịu nhiệt vì như vậy sẽ làm nhệt trong khoang nướng không được phân bố đều thức ăn sẽ không thể chín đều dẫn đến không ngon.Hãy quan sát cẩn thận cac ứa trình nướng vì cài đặt thời gian nướng ngắn hạn và cẩn thận khi nước thức ăn có chứa nồng độc cao. Chẳng hạn nhưng rượu thì có độ còn cóa có thể gây cháy trong khoang nướng nhấn định không . được để, chỉ cần thiết nên sử dụng một lượng nhỏ và mở cửa lò thật cẩn thận. khi vật dụng hỏng thì không nên sử dụng chúng tiếp mà hãy đem ngay đén các cơ sở bảo dưỡng ngay trước khi có những điều gì đang tiets sảu ra vì dụng cụ hỏng không thể làm được những món suất xắc đợc mà thậm chí nó còn làm hại cho bạn. Nếu không năng lượng vi sóng có thể bị rò rỉ gây hại cho sức khỏa của bạn.

0 nhận xét: