Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Xử lý bất ngờ khi nấu ăn

Khả năng xử lý bất ngờ cần có ai đó có thể hỏi khi không chắc chắn bên cạnh người quản lý cũng cần có ai nữa bạn có nhiều người yêu cầu giúp đỡ biết rõ trước khi có bất ngờ xảy ra sẽ hữu ích cho bạn xử lý tình huống bất ngờ .Quan trọng là biết xử lý thông tin gì cần chuyển tài khoản ra sao khi bạn thông báo đề nghị hỗ trợ giải quyết tình huống bất ngờ. Làm thế nào khi cần giúp đỡ từ người khác  làm thế nào để bạn có thể liên lạc được với anh ta. Ngoài ra một đầu bếp năng động cần sẵn sàng hỏi và sửa chữa từ những sai lầm là rất quan trọng để trở thành người cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.Tổ chức các lớp dạy nấu ăn cũng là một cách kiếm tiền khách mà các đầu bếp có thể làm thêm để khiếm thêm thu nhập. Nó cũng tăng cường nhận thức về một môn nghệ thuật nào đó làm phong phú cách nấu ăn của bạn. Phần này thì bao giồm một quy trình từng bước có tổ chức một cuộc họp hay một lớp học mỗi bước đều có các hoạt động liên quan.

Để hoàn thành mục tiêu cần bổ xung cho kinh doanh của bạn và mỗi bước hướng tới sẽ là áp dụng cho mở rộng các phần sau. Bạn cần xác định các món ăn vso chi phí thấp và nguyên liệu cũng dễ kiếm để có thể thực hiện những món ăn nhanh nhất. Căn cứ vào thực đơn mà cần chuẩn bị những gì để có thể đẩy mạnh những kỹ năng nấu nướng của đầu bếp. với khách hàng là người nước ngoài cần có thêm ngoại ngữ và nên hiểu một chút về phong tục tập quán của người ta vì mỗi vùng miền là một văn hóa khách nhau và khẩu vị cũng khác nhau luôn.

0 nhận xét: