Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Cấp sao khi nấu ăn ngon

Các sao này khi được ship đồ ăn đêm cấp  sau đó có thể được duy trì và quản lý hoặc qua những tham vấn thêm vào đó là các nhân viên sẽ khách nhau mỗi tuần có thể họp và thưởng cho họ nếu cần. Người quản lý cũng cần tham vấn thêm các nhân viên khách để việc đánh giá khen thưởng được khách quan hơn nhưng quyết định cuối cùng cần sáng suất trường hợp các bồi bàn hay đầu bếp ở vị trí khác nhau.
 Nhưng có mức lương và thưởng gần như nhau thì cần xem lại tình hình vì cuối tháng số sao thưởng của mỗi nhân viên sẽ được cộng vào người có nhiều sao nhất thì sẽ nhận giải thưởng cao nhất còn ngược lại nếu không được sao nào thì đầu bếp đó chỉ được nhận phần thưởng ở mức độ bình thường. Công nhận thành tích của một cá nhân đặc biệt là với đầu bếp hay nhân viên phục vụ cũng là một việc hết sức quan trọng vì nó thường nhằm tới một mục đích nào đó.Do đó mà thành công của cửa hàng phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố quan trọng của mỗi tháng. Thực hiên trao giải thưởng tháng hoặc quý sẽ tạo ra một nếp sống sinh hoạt và văn hóa cao để thể thiện đồng nghiệp và cách nhà quản lý góp phần nân cao tình đoàn kết giữa hai bên. Các quy trình ken thưởng cho tất cả các nhân viên phục vụ hay đầu bếp được diễn ra một cách minh bạch được áp dụng và thông qua bởi tất cả những lãnh đạo có thẩm quyền.

Khi khen thưởng cần cung cấp tất cả các mẫu cho người đầu bếp trong cuộc họp nhà hàng vào một ngày cố định hàng tháng để phân loại và sử dụng các bản photo dành cho các nhân viên khác như vậy nhân viên nào cũng được công bằng.

0 nhận xét: